sistema nerviós autònom Tag

  • All
  • Blog
  • Sense categoria

L’ESTOMAC L’estomac és el segon òrgan per ordre digestiu que presenta el cos. La seva forma és una gran bossa, amb un forat d’entrada que es comunica amb l’esòfag i un de sortida que es comunica amb el duodè (la primera porció de l’intestí prim). Malgrat...

“Para dar a luz a su bebé, la madre necesita ‘privacy’, no sentirse observada. El bebé que acaba de nacer necesita pegarse a la piel de su madre, al olor de su madre, al pecho de su madre...

"Hay tantas cosas, en todos los sentidos, que no nos podemos permitir y a las que, sin embargo, nos resignamos suspirando para estar integrados y sentirnos <normales>" El fetge és un dels òrgans més importants del cos humà per la rellevància de les funcions en les...

EL SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM   El sistema nerviós està compost pel sistema nerviós central i el perifèric. Existeix també el sistema nerviós autònom que és l’encarregat de controlar la funció dels diferents sistemes viscerals de l’organisme, com per exemple la sudoració, la pressió arterial, la temperatura corporal...