Neurotrasmissor Tag

  • All
  • Blog
  • Sense categoria

"La salud es la capacidad de tolerar la incertidumbre." DEFINICIÓ Es podria definir SEGMENT FACILITAT com: "un estat d’hiperexcitació de la banya posterior o intermèdia-lateral de la medul·la per un excés d’estímuls nocioceptius d’un teixit, que provoca un augment de neurotransmissors i substàncies neuromoduladores que desenvolupen alodinia o...

"Se trata de desaprender para volver a entrenarnos en validar lo que sentimos y darlo por buena independientemente de las reglas externas." Comencem l'abril i enllaçant amb el tema que tenim iniciat, us volia parlar de les opcions de tractament pels problemes urinaris que acompanyen a...