MARCADORS BIOLÒGICS DE L’OVULACIÓ

MARCADORS BIOLÒGICS DE L’OVULACIÓ

Un signe vital és un procés fisiològic que es considera important registrar i que es pot monitoritzar. Alguns exemples són la tensió arterial, la freqüència respiratòria, la temperatura o la freqüència cardíaca. El desembre del 2015 es va incorporar el cicle menstrual com a signe vital.

Aquí vaig parlar sobre com hauria de ser la menstruació i aquí del dolor menstrual. En aquesta entrada vull parlar de com podem registrar el cicle menstrual i els motius de la seva importància.

Els marcadors biològics de l’ovulació

Un marcador biològic és el conjunt de característiques que poden ser objectivament mesurables i avaluades com indicadors d’un procés biològic normal. Per exemple, la tensió arterial normal ha d’estar a 120 la pressió sistòlica i a 80 la pressió diastòlica o la freqüència respiratòria normal entre 12 i 20 respiracions per minut; i amb l’ovulació passa igual.

En el cas de la menstruació, s’ha generalitzat que un cicle menstrual normal té una duració de 28 dies i que al mig del cicle és quan es produeix l’ovulació. Però la realitat és una altra, existeixen tants cicles menstruals com dones hi ha en el món. L’educació ha sigut tant rígida que qualsevol canvi d’aquests valors els hem classificat com d’alteracions, quan realment hi ha uns marges que són indicatius de salut igualment.

Els marcadors biològics de l’ovulació són:

Temperatura basal

L’elevació de l’hormona progesterona després de l’ovulació provoca un augment de la temperatura basal. Això ens permet poder registrar aproximadament en quin moment estem ovulant.

Les instruccions per poder-ho mesurar són:

1. Preferible un termòmetre de 2 dècimes per millorar la precisió.

2. Fer-ho sempre a la mateixa zona corporal. Les opcions són vaginal, axil·lar, bucal o anal.

3. Intentar que sempre sigui a la mateixa hora i en les mateixes condicions.

4. Anotar si hi ha interferències, com per exemple alcohol, medicació, febre, etc.

L’augment de temperatura pot ser de 0,3-0,5 graus.

Moc cervical

El moc cervical té propietats de protecció, de barrera immunitària i d’ajuda en el transport espermàtic. Llavors, l’observació i el registre de com va canviant el llarg del cicle també és important.

Es diferencien dos tipus de moc cervical:

1. Moc dens: És un moc més espès influenciat per la baixa concentració d’estrògens. La seva funció és enganxar els espermatozoides defectuosos.

2. Moc elàstic: És un moc amb major concentració d’aigua i amb propietats elàstiques, semblant a la textura de la clara d’ou. Aquesta característica està influenciada per major presència d’estrògens i hauria de coincidir amb l’ovulació. La seva funció és nodrir i guiar els espermatozoides cap a l’òvul.

Posició del cèrvix

El cèrvix es denomina a la part més baixa de l’úter que comunica amb la vagina. La forma i la posició de l’úter va canviant el llarg del cicle menstrual amb l’objectiu de facilitar la reproducció. Tenint en compte això, quan s’atraca l’ovulació, és a dir, el moment de major fertilitat, és quan es troba obert i amb una posició més alta; mentre que en la fase fol·licular o fase lútia està tancat i amb una posició més baixa.

Algunes professionals del món sanitari recomanen l’autoexploració. A mi m’agradaria contextualitzar que prèviament seria interessant fer un estudi virtual dels òrgans de la pelvis menor. A vegades, les textures de l’interior de la vagina o la percepció d’una estructura diferent pot fer que es treguin conclusions precipitades i que ens preocupem per una situació totalment normal.

Altres instruments d’ajuda

Tires de LH

Les tires de LH és un tipus de test de l’ovulació que mesura la concentració de l’hormona LH a l’orina. La LH és una hormona secretada per la hipòfisi del cervell que comença a augmentar unes 36 hores abans de l’ovulació.

La utilitat de les tires és major si es comença a utilitzar diàriament des del primer dia del cicle.

És un format econòmic i molt fàcil. El test et mostra a través de retxes si és positiu o no. En el cas de ser positiu, significa que és el moment de l’ovulació i de major fertilitat.

Microscopi d’ovulació o proves d’ovulació en saliva

Aquest instrument és un microscopi que analitza els canvis de la saliva al llarg del cicle menstrual.

Quan s’aproxima l’ovulació, uns 3-4 dies abans els estrògens augmenten la seva concentració provocant que la saliva es cristal·litzi. A través del microscopi es pot veure com la cristal·lització de la saliva segueix la forma d’una fulla de falguera. Aquest fet és indicatiu que els dies de major fertilitat s’aproximen.

Diagrama menstrual

Per acabar, m’agradaria parlar del diagrama menstrual. Perquè… On apunto tot això que he descobert? En un diafragma menstrual!

Un diagrama menstrual és un registre gràfic on es van anotant els canvis que van succeint durant el cicle menstrual. Es poden anotar diferents aspectes, com per exemple:

– Aspectes físics com canvis de temperatura, dolor, els canvis en el flux vaginal, la posició del cèrvix o canvis en les deposicions.

– Aspectes mentals com major preocupació o pensaments recurrents.

– Aspectes emocionals com major tristesa, irritabilitat o sensualitat.

A mi també m’agrada anotar el moment lunar per saber si menstruo en lluna plena o nova. Existeixen estudis que ho relacionen, però ho deixo per la pròxima entrada.

Preparada per conèixer-te i conèixer el teu cicle?

Bibliografia

1. Committee on Adolescent Health Care. (2015). Menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign. Obstetrics & Gynecology, 126(6), 1328.

2. Web de Reproducción assistida.org

3. Web de Food green mood

4. Web de I Love cyclo

No Comments

Post A Comment